Coleoptera (Lat.)

Bestrijding van kevers

Heeft u last van kevers? DPC Services is gespecialiseerd in de bestrijding van kevers.

Alhoewel de aanwezigheid van kevers hoofdzakelijk door hygiëne weggenomen kan worden, kan DPC Services u vrijblijvend adviseren over de bestijding van kevers als het om grote aantallen kevers gaat. DPC Services kan bestrijdingsmiddelen inzetten die u afhelpen van de kevers. Wacht dus niet langer en neem contact met ons op.

Uiterlijk van kevers

Ongediertebestrijding - keversDe grootste groep onder de insecten bestaat uit kevers, ook wel torren genoemd. Kevers hebben meestal twee paar vleugels, hoewel sommige kevers vleugelloos lijken. De voorste vleugels, die ze bijna allemaal wél hebben zijn hard geworden en worden dekschilden genoemd. Kevers heten daarom officieel schildvleugeligen.
Bij de meeste kevers zitten onder de dekschilden vliezige vleugels waarmee ze vliegen. Alle soorten kevers ontwikkelen zich optimaal bij een temperatuur tussen de 30 en 35 graden Celsius.

Algemene informatie over kevers

Kevers in dit hoofdstuk zijn zogenaamde voorraadinsecten. De meeste soorten kevers worden wereldwijd aangetroffen in voedingsmiddelen, met name eindproducten van granen, en in grondstoffen voor de voedingsmiddelen industrie, namelijk granen.

De meest voorkomende kevers:


Brood kevers Stegobium paniceum
Rijstmeel kevers Tribolium confusum Duv.
Graanklander Sitophilus granarius
Rijstklander Sitophilus oryzae
Kastanjebruine rijstmeel kevers Trobilium castaneum
Getande graan kevers Herbst
Noten kevers Oryzaephilus surinamensis
Tabaks kevers Oryzaephilus mercator
Meeltor Fauv.
Lasioderma serricorne
Tenebrio molitor

Brood kevers

Stegobodium paniceum (Lat.)

Uiterlijk van brood kevers

Ongediertebestrijding - keversBrood kevers zijn 2-4 mm. lang, ovaal gevormd, fijn behaard en bruin. De dekschilden van de kevers vertonen fijne lengtestrepen, terwijl de kop enigszins schuil gaat onder het borstschild. De larven van deze kevers zijn ½ tot 5 mm. groot, wit met een donkere kop.

Leefwijze van brood kevers

Kevers nemen geen voedsel op van het te besmetten product. Kevers leggen 50-60 eieren op of in de nabijheid van geschikt voedsel. De larven van kevers komen bij een gemiddelde temperatuur van 18° C. na 28 dagen uit de eitjes tevoorschijn. Deze jonge larven, die ca. 1 week zonder voedsel kunnen, gaan op zoek naar geschikt voedsel. De geringe afmetingen van kevers stellen hen in staat door zeer nauwe spleten en kieren in verpakte levensmiddelen door te dringen.

Na de eerste vervelling zijn de larven van kevers veel minder beweeglijk, zij liggen dan C-vormig gekromd in holletjes, die zij in het voedsel knagen. Na 4 vervellingen te hebben doorgemaakt zijn de larven van volwassen kevers ± 5 mm. lang, zij maken dan een cocon van voedseldeeltjes en speeksel. In deze cocon vindt de verpopping plaats.

Bij een temperatuur van 18°C bedraagt de ontwikkelingsduur van de larven van kevers ca. 120 dagen. De totale ontwikkelingsduur van ei tot kever is bij 18°C ongeveer 7 maanden, bij 26-27°C ongeveer 2 – 2½ maand. In onverwarmde ruimten kan men op één generatie per jaar rekenen. De ontwikkeling staat in de winter
vrijwel stil. In verwarmde ruimten treden 2-3 generaties per jaar op. Bij 15° C. of lager staat iedere ontwikkeling volledig stil.

Algemene informatie over brood kevers

De kevers zijn onschadelijk maar de larven van kevers zijn des te schadelijker. De larven van kevers ontwikkelen zich in allerlei plantaardige producten die lange tijd onaangeroerd blijven liggen (b.v. vergeten voorraadjes droge levensmiddelen, of te lang bewaarde grondstoffen of eindproducten).

Aangetast worden o.a. droge bakkerijproducten, brood en beschuit, veekoeken, perskoeken, hondenbrokken, macaroni, vermicelli, soepblokjes, granen, maar ook meel, cacaopoeder en gedroogde gist. Ook gedroogde plantendelen als kruiden, tabak en herbariummateriaal worden aangetast door kevers. Vergiftigd graan als lokaas voor ratten en muizen is ook niet veilig voor de larven van brood kevers.

In vast materiaal kan de aantasting door kevers goed worden geconstateerd door de aanwezigheid van dicht bij elkaar liggende cirkelronde, speldenknopgrote gaatjes, gevormd door de uitvliegopeningen van kevers. Zou je dit materiaal doormidden breken, dan ziet men korte boorgangen van larven van kevers en ovale  holten met daarin larven of poppen.

In losser materiaal of poedervormige stoffen kan de aantasting door kevers worden geconstateerd door de aanwezigheid van cocons, die zich meestal bevinden aan het onderste deel van de wanden of op de bodem van het zakje of de bussen, waarin dit materiaal is verpakt, zodat men deze pas vindt nadat men ze heeft leeg geschud.

Rijstmeel kevers

Tribolium confusum (Lat.)

Uiterlijk van rijstmeel kevers

Ongediertebestrijding - keversRijstmeel kevers zijn ca. 4 à 5 mm lang, slank van vorm en bruin tot roodbruin van kleur. De antennen van rijstmeel kevers zijn aan het uiteinde knotsvormig. De larven van rijstmeel kevers zijn tot 8 mm lang, slank van bouw en geelbruin van kleur.

Leefwijze van rijstmeel kevers

De eitjes van rijstmeel kevers worden los afgezet op voedingsmiddelen (veelal bestaande uit fijne deeltjes zoals meel). De eitjes komen na ca. 7 dagen uit; de larven van rijstmeel kevers zijn actief en groeien via 7 à 8 vervellingen naar het popstadium. De poppen liggen los in het voedsel; verkleuren van geel naar donkerbruin totdat rijstmeel kevers verschijnen. Vrouwelijke rijstmeel kevers kunnen in een periode van maanden tot ca. 450 eitjes leggen. De ontwikkelingsduur wordt sterk door de temperatuur beïnvloed, bij 22°C is de duur ca. 3 maanden; bij 27°C ca. 40 dagen; bij 32°C ca. 28 dagen.

Bij temperaturen onder de 18°C staat iedere ontwikkeling stil. Bij 15°C of lager sterven de larven van rijstmeel kevers na ca. 50 dagen en rijstmeel kevers na ca. 25 dagen. Bij temperatuur onder 0°C sterven alle ontwikkelingsstadia van rijstmeel kevers binnen 2 weken. In verwarmde ruimten (ca. 20° C) treden 3 à 4 generaties per jaar op. De kevers hebben – afhankelijk van de temperatuur – een levensduur van tenminste 1 jaar.

Algemene informatie over rijstmeel kevers

Rijstmeel kevers komen in de wereld zeer algemeen voor. Sterk verwante soorten zijn ‘kastanjebruine rijstmeel kevers’ (Tribolium castaneum Herbst) en de minder algemene ‘grote rijstmeel kevers’ (Tribolium destructor Uijtt.) Rijstmeel kevers zijn z.g. secondaire beschadigers, die zich voeden met verkleinde (plantaardige) producten. Rijstmeel kevers komt voornamelijk in deeltjes van granen, zoals meel, voor.

Wering van rijstmeel kevers

Door een goede en regelmatige inspectie van binnenkomende grondstoffen of producten (en met name retourgoederen) kan men de aanwezigheid van deze kevers vaststellen. In de productie – en opslagruimten dient men zeer veelvuldig en grondig schoon te maken, waarbij ook moeilijk bereikbare plaatsen (binnen in machines) meegenomen dienen te worden. Door – indien mogelijk – een koele, droge en kortdurende opslag van grondstoffen en eindproducten zal de kans op een eventuele besmetting vrijwel nihil zijn.

Bestrijding van rijstmeel kevers

Na een grondige inspectie met behulp van diverse registratiesystemen èn een intensieve schoonmaakactie wordt een bestrijdingsplan voor rijstmeel kevers opgesteld. Om een goede behandeling mogelijk te maken moeten alle mogelijke schuilplaatsen (machines, leidingkokers, e.d.) toegankelijk worden gemaakt. Ter doding van de verscholen levende larven en kevers worden deze schuilplaatsen behandeld met een residueel werkend insecticide (dus met nawerking). Indien mogelijk en  noodzakelijk wordt een verneveling met een kortwerkend insecticide uitgevoerd. De in te zetten bestrijdingsmiddelen voor rijstmeel kevers zijn door de overheid toegelaten voor gebruik door ter zake deskundige bestrijdingstechnici. Na de behandeling dient er enige tijd grondig geventileerd te worden, voordat de ruimten weer betreden kunnen worden.

Tabak kevers

Lasioderma serricorne F. (Lat.)

Uiterlijk van tabak kevers

Ongediertebestrijding - TabakskeverTabak kevers zijn ca. 2-4 mm. lang, licht behaard en roodbruin van kleur. Deze kevers hebben een gedrongen bouw en de kop is bedekt met een opvallend schild. Larven van Tabak kevers zijn ca. 3-4 mm. lang en hebben drie paar poten, zijn wit van kleur en dicht behaard.

Leefwijze van tabak kevers

Tabak kevers zijn lichtschuw en verbergen zich in de producten, of in de naden en kieren van de opslagruimte waarin de producten liggen opgeslagen. Tabak kevers kunnen uitstekend vliegen. Volwassen tabak kevers eten niet, de larven van tabak kevers daarentegen eten het liefst tabak of tabaksproducten maar ook allerlei
andere droge plantaardige producten zoals grondnoten en cacaobonen.
Bij een optimale temperatuur van ca. 30 ° C. bedraagt de ontwikkelingsduur van tabak kevers ongeveer één maand, onder de 15 ° C. staat vrijwel iedere ontwikkeling stil.

Algemene informatie over tabak kevers

Tabak kevers leven voornamelijk in (sub) tropische landen, door het verschepen van goederen uit deze landen verspreid deze keversoort zich ook naar minder aantrekkelijke gebieden.
De schade aan materialen zoals tabak, sigaretten en sigaren worden veroorzaakt door larven van tabak kevers, deze boren gangen in het materiaal.

Wering van tabak kevers

Alle binnenkomende partijen dienen grondig gecontroleerd te worden op de aanwezigheid van tabak kevers. Door de goederen in geconditioneerde ruimtes op te slaan zal de kans op een besmetting vrijwel nihil zijn.
Signaleren van tabak kevers kan eenvoudig plaatsvinden door het preventief plaatsen van feromoonvallen voor tabak kevers.

Bestrijding van tabak kevers

Besmette partijen dienen in eerste instantie geïsoleerd te worden waarna deze bijvoorbeeld door middel van gassen of diepvriezen behandeld kunnen worden. Geadviseerd word om deze partijen na behandeling spoedig te verwerken. De ruimte waarin de besmetting van tabak kevers heeft plaats gevonden dient grondig gereinigd te worden waarna er eventueel een bestrijding van tabak kevers uitgevoerd kan worden met een residueel (nawerkend) middel gevolgd door een ruimte verneveling.

Aanbevelingen voor tabak kevers

Een preventieve aanpak verdient de voorkeur, DPC Services zal u dan ook adviseren om voldoende detectiemiddelen te plaatsen gekoppeld aan een   registratiesysteem, hierdoor zal een eventuele besmetting met tabak kevers in de toekomst in een vroeg stadia ontdekt worden waardoor de schade tot een minimum beperkt blijft.