Onicus asellus (Lat.)

Uiterlijk van pissebedden

Ongediertebestrijding - pissebeddenDe pissebedden zijn ovaalvormig, vaak grijsbruin van kleur en zijn tot 18 mm lang. Het lichaam van pissebedden is opgebouwd uit ca dertien segmenten, waarvan de zeven segmenten van het borststuk ieder twee poten dragen. Pissebedden hebben een vorm van broedzorg (de wijfjes dragen de eitjes bij zich tot de jonge larven uitkomen).

Leefwijze van pissebedden

Men kan pissebedden overal aantreffen waar vermolmd hout ligt, stenen, composthoop of bloembedden zijn. In alle gevallen is een overlevingskans voor pissebedden binnenshuis niet te realiseren, omdat de leefomstandigheden daar te droog voor zijn.

Algemene informatie over pissebedden

Pissebedden brengen in principe weinig tot geen schade toe. Alleen wanneer pissebedden in grote aantallen in groentetuinen, tuinderijen of kassen terecht komen kunnen pissebedden vraatschade aanrichten aan planten.

Voor zover bekend vormen pissebedden geen gevaar voor de gezondheid van mens en dier. Echter, alle dieren dragen ziektekiemen met zich mee en vanuit dat oogpunt is het aan te bevelen om pissebedden uit uw woning te weren en/of te bestrijden.

Wering van pissebedden

Enkele tips om pissebedden buitenshuis te houden:

  1. Spleten en kieren in buitenmuur afdichten met kit. Ventilatie openingen afsluiten met rooster of gaas;
  2. Ramen en deuren voorzien van goed sluitende horren. Voldoende verwarmen en ventileren zodat er geen vochtige omstandigheden ontstaan;
  3. Signaleren of wegvangen van pissebedden kan eenvoudig door het neerleggen van een natte dweil of het plaatsen van een pot met vochtige aarde. De pissebedden zullen er dan ’s nachts onder kruipen;

Bestrijding van pissebedden

Bij grote aantallen is het noodzakelijk de bron (buiten of in de kruipruimte) op te sporen en die bron (rottende bladeren, rottend hout of stapels tegels en stenen) vervolgens te saneren. Soms kan een bestrijding met een residueel werkend middel nodig zijn om de grote aantallen te decimeren.

Een chemische bestrijding buitenshuis uitvoeren is nutteloos en brengt schade toe aan de vogels in uw tuin.