Talpa europaea (Lat.)

Bestrijding van mollen

Heeft u zeer grote overlast van mollen? DPC Services is gespecialiseerd in het bestrijden van mollen. DPC Services hanteert diverse methoden voor het bestrijden van mollen.

Het bestrijden van mollen kan chemisch gebeuren door professionele bestrijders van DPC Services met een speciaal doseerapparaat waarbij men ronde pillen op basis van magnesium- of  aluminiumfosfide in de diepere mollengangen kan leggen.

Het is van groot belang om tijdig actie te ondernemen zodat de veiligheid op uw terrein gewaarborgd is. DPC Services kan u helpen mollen actief te bestrijden. Wacht dus niet langer en neem contact met ons op!

Uiterlijk van mollen

Ongediertebestrijding - mollenMollen hebben een zachte pels die bestaat uit een dichte zwarte vacht, die op z’n buik grijs is. Albino mollen komen regelmatig voor. Mollen hebben twee minuscule kleine ogen maar geen oren. ‘Horen’ doen mollen met tast-en snorharen, die ingeplant staan boven de spitse snuit.

Het meest opmerkelijke zijn de voorpoten van mollen die krachtige graafwerktuigen vormen; de naar buiten gedraaide hand is verbreed met een extra vinger. De vier poten van mollen zijn aan de onderkant onbehaard.

De nek van mollen is schijnbaar verdwenen maar de kop kan wel degelijk onafhankelijk bewegen.

Achter de schouders is het lichaam van mollen vrijwel cylindrisch, de lichaamslengte varieert tussen 125 en 165 mm inclusief zijn 2,5 cm.lange staart. Mannelijke mollen wegen ongeveer 120 gram en vrouwelijke mollen 90 gram.

Mollen hebben een goed ontwikkelde tastzin en een orgaan om veranderingen in temperatuur en vocht waar te nemen, de reuk en gehoor zijn matig en het zicht is slecht. Mollen kunnen goed zwemmen.

Leefwijze van mollen

De mannelijke mollen verlaten vroeg in het voorjaar hun territorium op zoek naar een vrouwtje. De paring vindt plaats in maart-april. Meestal wordt het mannetje daarna weer verjaagd door het vrouwtje. Na een dracht van 4 -5 weken worden 2 -7 mollen blind en naakt geboren (meestal 4-5). De jongen wegen 3,5 gram en hebben een lengte van 35 mm. In 3 weken zijn de mollen tot bijna volwassen lengte gegroeid en is de vacht ontwikkeld. De mollen worden 4 -5 weken gezoogd en blijven daarna nog 2 -3 weken bij elkaar in het gangenstelsel van de moeder.

Eind juni worden de mollen gedwongen op zoek te gaan naar een eigen territorium, er vallen echter veel slachtoffers door toedoen van roofvogels, katten, reigers en het verkeer. Mollen worden gemiddeld drie jaar oud.

Algemene informatie over mollen

Mollen brengen vrijwel hun gehele leven in gangen, mollen ritten, onder de grond door. Hoewel mollen er schattig uitzien brengen ze ernstige schade toe aan uw gazon en zorgen er voor dat uw straatwerk verzakt of onstabiel wordt. Het bestrijden van mollen is nodig om de schade te beperken, zodat er op den duur geen gevaren ontstaan voor bijvoorbeeld zware transportvoertuigen op terreinen.

Mollen houden niet van extreme droogte en van wateroverlast. Andere natuurlijke vijanden van mollen zijn roofvogels zoals de reiger, valk, uil en buizerd en roofdieren, zoals de vos, bunzing, katten en de wezel. Mollen zijn niet 24 uur per dag actief, meestal zijn er 3 activiteitsperioden van ongeveer 4 uur, dit is afhankelijk van de hoeveelheid voedsel wat mollen tegenkomen. Mollen sterven van de honger indien hij enkele uren zonder voedsel is.

Wormen vormen het hoofdvoedsel van mollen (90%), maar ook insectenlarven en-poppen, slakken en soms een jonge muis of kikker. Dagelijks wordt de helft van het gewicht aan voedsel verorberd, dit zijn ongeveer 100 wormen. Bij voldoende wormen is de waterbehoefte minder en worden ook voorraden aangelegd. Om te zorgen dat de wormen niet weg kruipen bijten mollen de kop van de worm eraf.

In een gebied waar mollen zich ongestoord kunnen ontwikkelen, hebben de mollen elk een afzonderlijk deel van een groter gangenstelsel. Buiten de periode dat er jongen zijn leven mollen hier alleen. Er is een stelsel van oppervlakkige gangen, ook wel jaaggangen of ritten genoemd en een stelsel van diepere gangen. Bij de oppervlakkige gangen wordt de grond meestal wat omhoog gedrukt, bij de diepere gangen wordt de grond naar boven gewerkt en ontstaan hopen.

De doorsnede van een gang is 4 -5 cm. Het graven gebeurt met de voorpoten, waarbij de handen om beurten worden gebruikt.

De oppervlakte van het territorium van mollen is ca. 400 m². De verblijfsgangen en holtes waar voedselvoorraden worden aangelegd, waar mollen slapen en waar het nest wordt gemaakt beslaan een lengte van om en nabij honderdvijftig meter. Mollen kunnen zich met zo’n 7 km. per uur ondergronds voortbewegen, zowel vooruit als achteruit. Bovengronds is dit ca. 5 km. per uur. Per uur kunnen mollen een gang graven van 12 tot 15 meter lengte. Ondergronds hebben mollen maar één vijand en dat zijn z’n soortgenoten. Het eigen territorium wordt fel verdedigd tegen andere voedselzoekende mollen. Iedere dag worden de gangen ongeveer 3 keer geïnspecteerd op aanwezig voedsel en op indringers.

Als er een territorium vrijkomt wordt het snel ingepikt door de buren. Het territorium van mollen zit voor een belangrijk deel in, onder en bij perceelscheidingen, zoals afrasteringen, heggen, slootkanten en bermen.

Wering van mollen

Er zijn methodes om mollen te weren maar die zijn meestal tijdelijk van aard. Een veelgebruikte methode om mollen te weren is het veroorzaken van trilling of ander lawaai. Hiervoor zijn speciale
trillingsapparaten verkrijgbaar maar er zijn ook veel mensen die zelf iets maken. Als het maar trilt of lawaai maakt.

Een andere methode is het verjagen van de mollen met vieze luchten. Snippers van uien of knoflook, een in terpentijn, ammonia of petroleum vochtig gemaakte doek. Motten ballen (kamferballen) in de mollen gangen oftewel ritten en maak die daarna weer luchtdicht, door de stank gaan de mollen er vandoor. Hiervoor zijn ook mollen patronen (zwavel-rookbommen) beschikbaar. Zorg ervoor dat alle mollen gangen goed zijn afgesloten.

Effectiever is het planten van Keizerskronen (Fritillaria imperialis) of de giftige kruisbladwolfsmelk (Euphorbia lathyris). Mollen zullen de tuin echt mijden.

U kunt ook mollen weren door rondom de tuin volièregaas in de grond in te graven (40 cm. diep). Laat dit gaas ook bovengronds ongeveer 10 cm. uitsteken, zodat de mol er niet over heen kan lopen.