Geen papierwinkel meer en vanaf elke computer met internet te raadplegen.
Voortaan kunt ook u profiteren van de volgende online functionaliteit:

  • Het doen van meldingen
  • Het raadplegen van de status en opvolging
  • Het raadplegen van rapportages
  • Het bekijken van historie
  • Het inzien van documentatie
  • Geïnformeerd worden over de gemaakte afspraken en bezoekfrequentie

Wilt u ook hiervan profiteren? Neem contact met ons op.

Voorbeeldplattegrond online logboek met detectoren

Voorbeeldplattegrond online logboek met detectoren

 

Voorbeeldcontrolestaat online logboek

Voorbeeldcontrolestaat online logboek van DPC-Services