Lasius niger (Lat.)

Bestrijding van mieren

De bestrijding van mieren kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, al naar gelang de omstandigheden. Men kan daarbij gebruik maken van insecticiden.

Bij het aantreffen van tuin mieren in gebouwen dient men allereerst na te gaan waar zich het nest van deze mieren bevindt. Omdat nesten van mieren zich meestal buiten het gebouw zullen bevinden, heeft bestrijding van mieren buitenshuis de voorkeur en maakt het de toepassing van bestrijdingsmiddelen binnenshuis dan vaak overbodig.

DPC Services kan u helpen mieren actief te bestrijden. Wacht dus niet langer en neem contact met ons op!

Uiterlijk van mieren

Ongediertebestrijding - mierenMieren zijn insecten en behoren tot de vliesvleugeligen (Hymenoptera). Mieren hebben een grote kop met daarop een paar samengestelde ogen. In de geknikte antennen hebben mieren de reukzin en tastzin, die beide erg goed ontwikkeld zijn.Tussen borststuk en achterlijf bevindt zich een achterlijfssteel, die kan bestaan uit één of meer platte schubben of bolvormige knopen.

De bovenkaken van mieren zijn zeer sterk, de onderkaak is aanmerkelijk zwakker. Mieren spuiten mierenzuur met het achterlijf tot wel 50 cm hoogte.

Mieren zijn sociaal levende insecten. Ze leven in zogenaamde mierenstaten of nesten. In de nesten van mieren treffen we verschillende individuen aan: koninginnen (de vruchtbare mieren, die de eitjes produceren), werksters (onvruchtbare vrouwtjes, die zorgen voor het voedsel, de larven, de nestuitbouw, enz..en mannetjes, mieren die de jonge koninginnen bevruchten om tot een succesvolle eiproductie over te kunnen gaan.

Leefwijze van mieren

In de meeste gevallen leven de koninginnen mieren veel langer dan de mannetjes mieren en de werkster mieren. De werkster mieren zijn ongevleugeld en bij de meeste soorten zijn de koninginnen mieren en de mannetjes mieren al dan niet tijdelijk, altijd gevleugeld (bruidsvlucht). De werkster mieren treffen we vaak in z.g. mieren straten aan; na het aanbrengen van een reukspoor naar b.v. een geschikte voedselbron zullen de andere individuen steeds dezelfde weg volgen.

Volwassen vrouwtjes mieren of koninginnen mieren overwinteren en leggen eitjes in het voorjaar. De witte larven zonder poten komen 3 – 4 weken later uit de eitjes en worden door de koningin gevoed met een afscheidingsproduct van haar speekselklieren totdat ze volgroeid zijn en verpoppen. De poppen vormen de bekende “mieren eitjes” worden later de volwassen werkster mieren. Deze steriele vrouwelijke “werksters” hebben als taak de voedselaanvoer en vervolgens de zorg voor het broed. Seksuele vormen worden later in dat jaar geproduceerd. De gehele levenscyclus van mieren neemt ongeveer twee maanden in beslag en de mieren hoop kan een aantal jaren blijven bestaan.

Werkster mieren vergroten het nest ook en maken gangen en nesten in de aarde, zij verzorgen de koningin en de larven en houden hen schoon. Indien er gevaar dreigt brengen zij hen in veiligheid. Werkster mieren kunnen poppen dragen die bijna net zo groot zijn als zij zelf.

In de zomer worden in groten getale seksuele vormen geproduceerd, de mannetjes mieren groter dan de werkster mieren en de vrouwtjes mieren nóg groter tot 15 mm. Zij zijn bruinzwart van kleur. Beide geslachten hebben transparante vleugels. Zij stijgen op dezelfde dag op uit het nest en paren terwijl ze in alle richtingen uitvliegen, vandaar ook de klachten over “vliegende mieren”. Deze zwermen bestaan uit enorme aantallen mieren en houden wel 2 – 3 uur aan.

Na de paringsvlucht gaan de mannetjes mieren dood en verliezen de vrouwtjes mieren hun vleugels en overwinteren in een “grondnest” tot in het volgende voorjaar een nieuwe staat ontstaat. Staten met meer dan één koningin worden zelden aangetroffen. Zij is het kloppende hart van het nest, dat geleidelijk sterft als zij daaruit verwijderd wordt.

Algemene informatie over mieren

Mieren komen over de gehele wereld voor en een aantal tropische soorten heeft zich in onze verwarmde gebouwen gevestigd. Zwartbruine weg mieren zijn een zeer veel voorkomende soort, die het leven voornamelijk buiten doorbrengen. De nesten worden doorgaans aangetroffen in vochtige aarde onder tuintegels, stenen, enz., waarbij het gemiddelde aantal mieren per nest ongeveer 10.000 tot 20.000 is. Vooral in zandige bodems voelen deze mieren zich thuis.

Wanneer een nest zich dicht bij een huis, winkel, ziekenhuis of ander gebouw bevindt, zullen werkster mieren een rijke voedselbron zoeken en vinden. Binnen de kortste keren zal er dan een colonne mieren van het nest naar de voedselbron en v.v.actief zijn. Werkster mieren overbruggen vaak grote afstanden via reuksporen die door henzelf of door hun zuster mieren worden achtergelaten. Wanneer zij voedsel hebben gevonden communiceren zij dit met de anderen door met hun antennes op hun collega’s te tikken.

Weg mieren voedden zich met een aantal verschillende voedingsstoffen, ze doden en verorberen kleine vliegjes en vergelijkbare insecten, ze gaan op bloemen zitten voor de nectar en zoeken zaden.

Tevens houden weg mieren “melkkoetjes” (bladluizen) om de suikerachtige afscheiding die zij produceren. Maar vooral op zoete stoffen (jam, limonade) zullen weg mieren met grote aantallen foerageren.

Wering van mieren

Om te voorkomen dat mieren van buiten worden aangetrokken, moet je levensmiddelen, die aantrekkelijk voor mieren zijn, zoals jam, suiker e.d. bewaren in goed afgesloten potten of bussen en afvalemmers goed gesloten houden.